izvozi v koledar
# PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
07 - 08
08 - 09 (P), (Termini za letni semester: 15.3., 22.3., 29.3., ALI 12.4., 19.4., 26.4., 8:30-10:00.)
Praktično usposabljenje
 • Istenič Starčič Andreja
PONEDELJEK: 8-10 v P-IV/3
Smeri:
 • GIG 3
 • GR 3
 • OG 3
 • TUN 2
 • VOI 3
 • PN II. 2
 • VOI II. 1
 • VOI II. 2

(V)
Projektna naloga s seminarjem
(državna in mednarodna raven)

 • Mrak Gašper
TOREK: 8-12 v RU-II/3
(PTI)

Smeri:
 • PN II. 2

(S)
Projektna naloga s seminarjem
(državna in mednarodna raven)

 • Zavodnik Lamovšek Alma
SREDA: 8-12 v P-III/2
Smeri:
 • PN II. 2

(V)
Infrastrukturni sistemi s seminarjem
 • Lamovec Peter
ČETRTEK: 8-10 v RU-II/3
(PTI)

Smeri:
 • PN II. 2

09 - 10 izbirni, (P)
Urbanistično projektiranje monokulturnih območij in območij mešane rabe
 • Čok Gregor
PETEK: 9-10 v P-IV/6
Smeri:
 • GIG II. 2 - I3
 • PN II. 2 - I1

10 - 11 (P)
Uvod v magistrsko delo
 • Zavodnik Lamovšek Alma
ČETRTEK: 10-11 v P-II/2
Smeri:
 • PN II. 2

izbirni, (S)
Urbanistično projektiranje monokulturnih območij in območij mešane rabe
 • Mrak Gašper
 • Čok Gregor
PETEK: 10-13 v P-IV/6
Smeri:
 • GIG II. 2 - I3
 • PN II. 2 - I1

11 - 12 (V)
Uvod v magistrsko delo
 • Foški Mojca
ČETRTEK: 11-14 v P-II/2
Smeri:
 • PN II. 2

12 - 13 izbirni
Projektno in izkustveno učenje 2
 • Istenič Starčič Andreja
TOREK: 12-14 v P-IV/3
Smeri:
 • GR II. GK 2, modul IPSRPPK - I1
 • GR II. GK 2, modul JK - I1
 • GIG II. 2 - I1
 • PN II. 2 - I2

(P)
Gospodarjenje z nepremičninami
 • Šubic-Kovač Maruška
SREDA: 12-14 v P-II/2
Smeri:
 • PN II. 2

13 - 14
14 - 15 (P) in (S)
Infrastrukturni sistemi s seminarjem
 • Rak Gašper
 • Steinman Franc
PONEDELJEK: 14-16 v RU-I/5
Smeri:
 • PN II. 2

(V), (na dva tedna)
Gospodarjenje z nepremičninami
 • Lamovec Peter
SREDA: 14-16 v RU-II/3
(PTI)

Smeri:
 • PN II. 2

15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
# PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK