Geodezija in geoinformatika BA
GIG 1 GIG 2 GIG 3
Gradbeništvo BA
GR 1 GR 2 GR 3 GR 3, modul K GR 3, modul P GR 3, modul S
Operativno gradbeništvo VS
OG 1 OG 2 OG 3 OG 3, modul K OG 3, modul O
Tehnično upravljanje nepremičnin VS
TUN 1 TUN 2 TUN 3
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo BA
VOI 1 VOI 2 VOI 3

Geodezija in geoinformatika MA
GIG II. 1 GIG II. 2
Gradbeništvo MA
GR II. GK 1 GR II. GK 2, modul IPSRPPK GR II. GK 2, modul JK GR II. GK 2, modul MK GR II. NG 1 GR II. NG 2 GR II. NG 2, modul PI
Prostorsko načrtovanje MA
PN II. 1 PN II. 2
Stavbarstvo MA
ST II. 1 ST II. 2
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo MA
VOI II. 1 VOI II. 2