izvozi v koledar
# PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
07 - 08
08 - 09 (P), (Termini za letni semester: 15.3., 22.3., 29.3., ALI 12.4., 19.4., 26.4., 8:30-10:00.)
Praktično usposabljenje
 • Istenič Starčič Andreja
PONEDELJEK: 8-10 v P-IV/3
Smeri:
 • GIG 3
 • GR 3
 • OG 3
 • TUN 2
 • VOI 3
 • PN II. 2
 • VOI II. 1
 • VOI II. 2

(P)
Evidence in katastri nepremičnin
 • Lisec Anka
SREDA: 8-10 v P-IV/3
Smeri:
 • GIG 3

(P) in (V), izbirni
Angleščina za gradbeništvo in geodezijo
 • Kavalir Monika
 • Lazović Vesna
ČETRTEK: 8-10 v P-IV/3
Smeri:
 • (SIP) - A
 • GIG 2 - I1
 • GIG 3 - I1
 • ERASMUS III

09 - 10
10 - 11 (P)
Evidence in katastri nepremičnin
 • Lisec Anka
PONEDELJEK: 10-12 v P-IV/4
Smeri:
 • GIG 3

(P)
Upravljanje in vrednotenje nepremičnin
 • Šubic-Kovač Maruška
TOREK: 10-12 v P-IV/3
Smeri:
 • GIG 3

11 - 12
12 - 13 (LV)
Evidence in katastri nepremičnin
 • Golob Peter
PONEDELJEK: 12-16 v RU-IV/5
Smeri:
 • GIG 3

(S)
Upravljanje in vrednotenje nepremičnin
 • Šubic-Kovač Maruška
TOREK: 12-13 v RU-II/3
(PTI)

Smeri:
 • GIG 3

izbirni, (vsak drugi teden v mesecu)
Projektno in izkustveno učenje 1
 • Istenič Starčič Andreja
SREDA: 12-14 v P-IV/2
Smeri:
 • TUN 3 - I1
 • TUN 3 - I2
 • GIG 3 - I2
 • GIG 3 - I3
 • VOI 3 - I

(V)
Upravljanje in vrednotenje nepremičnin
 • Lamovec Peter
PETEK: 12-15 v RU-IV/8
Smeri:
 • GIG 3

13 - 14
14 - 15 (P) in (V), izbirni
Digitalno načrtovanje
 • Cerovšek Tomo
 • Klinc Robert
TOREK: 14-18 v RU-I/4
Smeri:
 • (SIP)
 • OG 2 - I1
 • OG 3, modul K - I1
 • OG 3, modul O - I1
 • TUN 3 - I1
 • GIG 2 - I2
 • GIG 3 - I2
 • VOI 3 - I

(P) in (V), izbirni
Angleščina za gradbeništvo in geodezijo
 • Kavalir Monika
 • Lazović Vesna
TOREK: 14-16 v P-IV/3
Smeri:
 • (SIP) - A
 • GIG 2 - I1
 • GIG 3 - I1
 • ERASMUS III

(P) in (V), izbirni
Upravni postopek in upravni spor
 • Pličanič Senko
SREDA: 14-18 v P-III/2
Smeri:
 • (SIP)
 • OG 3, modul O - I1
 • TUN 3 - I1
 • GR 3, modul K - I2
 • GR 3, modul P - I
 • GIG 3 - I4
 • GIG II. 2 - I2

(P), izbirni
Pravica gradnje in gradbena pogodba
 • Dougan Filip
 • Dugar Gregor
 • Lutman Karmen
ČETRTEK: 14-18 v P-IV/6
Smeri:
 • (SIP)
 • OG 2 - I1
 • OG 3, modul K - I1
 • TUN 3 - I1
 • TUN 3 - I2
 • GR 2/2 - I
 • GR 3, modul K - I1
 • GR 3, modul P - I
 • GR 3, modul S - I
 • GIG 3 - I2
 • VOI 3 - I

15 - 16 (P) in (V), izbirni
Podjetništvo
 • Zupan Blaž
TOREK: 15-19 v P-II/5
Smeri:
 • (SIP) - P
 • OG 2 - I2
 • TUN 2 - I1
 • TUN 3 - I2
 • GR 2/1 - I
 • GR 3, modul K - I1
 • GIG 3 - I3

16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
# PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK